549
Lastdays Band on IndieSound.com
CONNECT
Tagum City, Philippines
COPY
http://indiesound.com/u/lastdays
Yeshua
May likha ng lahat
3
Isang pagkakataon
1
Hesus mahal Kita
Kailan ka pa matututo?
1
Puno at bunga
2
Baguhin mo ako
1
Nasa isip ba
1
Naiintindihan ka Niya
Nandito Na Siya
2