612
Lastdays Band on IndieSound.com
CONNECT
Tagum City, Philippines
COPY
http://indiesound.com/u/lastdays
Yeshua
May likha ng lahat
Isang pagkakataon
6
Hesus mahal Kita
Kailan ka pa matututo?
Puno at bunga
9
Baguhin mo ako
Nasa isip ba