ARTIST SIGNIN

Phir Ek Janam by Jangir The Rapper from Jaipur In Watika

Lyrics jangir ha tere liye main lunga phir ek janam ha tere liye main lunga phir ek janam rab se hai y dua mil k na hoge juida rab se hai y dua mil k na hoge juida ha tere liye main lunga phir ek janam ha tere liye main phir ek janam raho main tere bich jaunga sanso main...
CONNECT