ARTIST SIGNIN

Practice Lang Ng Stars By Kapamilya Defender Perlas Ng Silangan P by Kapamilya Defender from Perlas Ng Silangan Pilipinas

Just a practice song

👊 i support & defend kapamilya programs & stars 👊 scorpio 👊 loyal observant persistent intuitive determined 👊 a man of conviction 👊 young profess
CONNECT