ARTIST SIGNINUpload Music & Geat Heard
Baze bahl'abantu mani baze bahl'abantu mani baze bahl'abantu mani bahl'abantu mani hey' uh bahl'abantu mani bathini bahl'abantu mani bahl'abantu mani bahl'abantu mani hebari two by two hebari s'hamba ngama two by two singama two by two hebari s'hamba ngama two by two (x7) bahl'abantu...

Majahonke amos masilela (born 30 august), well known by his stage name stamo songz.
CONNECT
DOWNLOAD
Ingcondvo yami abeyilahlekile um’timba wami waphela mandla ngabeka lidvolo phambi kwemdali kungako manje solo ngisaphila bengiloku ngitam’impilo solo bang’hleka uma ngitama kuphuma kuvaleka tonke tindlela sisindvo sami sem’timba sibuyele muva mine angisati kutsi ngente njani ngente...

Majahonke amos masilela (born 30 august), well known by his stage name stamo songz.
CONNECT
DOWNLOAD
In my veins

Majahonke amos masilela (born 30 august), well known by his stage name stamo songz.
CONNECT
DOWNLOAD
[jay ay] this one goes to my geez we come a long way g i think you should know me by now hey yeah g [stamo songz] sometimes when i close my eyes i’m thinking of you girl you make me cry you stole my heart what do you want from me this is motivation education first before you change...

Majahonke amos masilela (born 30 august), well known by his stage name stamo songz.
CONNECT
DOWNLOAD
[stamo songz] uh i gotta love you for the last time cause i once loved you girl before the love that i really have is for minding my business and forget about girls, about the lies i gotta love you for the last time will you love me again, i said yes sometimes when you ask me...

Majahonke amos masilela (born 30 august), well known by his stage name stamo songz.
CONNECT
DOWNLOAD